Vi utvecklar hållbara bolag med god lönsam tillväxt

Amymone har innehav i flera intressanta verksamheter

Amymone som etablerade nuvarande inriktning 1997 är ett familjeägt bolag huvudsakligen inriktad på majoritetsägande av traditionella industriföretag samt minoritetsägare i några tillväxtbolag inom IT och teknikkonsulting. I dagsläget har Amymone innehav i verksamheterna som presenteras här nedan:

Inducore

Inducore är en industrikoncern verksam inom områdena fordonspåbyggnader, systemlösningar och komponenttillverkning. I syfte att skapa de för kunderna bästa lösningarna med hög kvalitet och pålitlighet präglas verksamheten av entreprenörskap, effektivitet och långsiktighet. Koncernen omsätter ca 1 500 MSEK och har ca 850 anställda. Inducore är ett helägt dotterbolag till Amymone.

Tacton Systems AB

Tacton Systems, med verksamhet i Tyskland, Polen, Japan och USA, är en av de ledande i världen inom avancerad sälj- och produktkonfigurering. Kunderna är främst stora internationella koncerner som exempelvis GE, Siemens, ABB, Scania, Toshiba, Aker och Alfa Laval, samt även en del medelstora bolag. Omsättningen är ca 300 MSEK och medelantalet medarbetare är ca 200. Amymones innehav i Tacton är 10% av aktiekapitalet.
​​​​​

Amymone fastighet

Amymone Fastighet​​​​​​​ äger, utvecklar och förvaltar primärt industrifastigheter som en del av koncernens ägande av industribolag runt om i Sverige. Som fastighetsägare vill vi gärna vara en aktiv part som tillsammans med våra hyresgäster bygger framgånsrika företag.