Vi utvecklar hållbara bolag med god lönsam tillväxt

Amymone har innehav i flera intressanta verksamheter

Amymone som etablerade nuvarande inriktning 1997 är ett familjeägt bolag huvudsakligen inriktad på majoritetsägande av traditionella industriföretag samt minoritetsägare i några tillväxtbolag inom IT och teknikkonsulting. I dagsläget har Amymone innehav i verksamheterna som presenteras här nedan:

Inducore AB

Inducore är en industrikoncern verksam inom områdena fordonspåbyggnader, systemlösningar och komponenttillverkning. I syfte att skapa de för kunderna bästa lösningarna med hög kvalitet och pålitlighet präglas verksamheten av entreprenörskap, effektivitet och långsiktighet. Koncernen omsätter ca 2 100 MSEK och har ca 900 anställda. Inducore är ett helägt dotterbolag till Amymone.

Tacton Systems AB

Tacton Systems, med verksamhet i Tyskland, Polen, Japan och USA, är en av de ledande i världen inom avancerad sälj- och produktkonfigurering. Kunderna är främst stora internationella koncerner som exempelvis GE, Siemens, ABB, Scania, Toshiba, och Alfa Laval, samt även en del medelstora bolag. Omsättningen är ca 350 MSEK och medelantalet medarbetare är ca 200. Amymones innehav i Tacton är 10% av aktiekapitalet.
​​​​​

Amymone Fastighet AB

Amymone Fastighet​​​​​​​ äger, utvecklar och förvaltar primärt industrifastigheter som en del av koncernens ägande av industribolag runt om i Sverige. Som fastighetsägare vill vi gärna vara en aktiv part som tillsammans med våra hyresgäster bygger framgånsrika företag.

Prevas AB

Prevas hjälper sina kunder, inom vitt skilda branscher, att med hög teknisk kompetens och affärsförståelse dra nytta av vår tids teknikutveckling. Bolaget stärker kontinuerligt sin position som tekniktungt och kreativt utvecklingshus med fokus på produkt-och produktionsutveckling. Marknaden ligger i huvudsak i Sverige och resten av Norden. Under 2022 genomfördes fyra förvärv. Koncernen omsätter drygt 1 300 MSEK med ca 900 medarbetare. Amymones innehav i Prevas är ca 9 % av aktiekapitalet. Prevas är noterat på OMX Stockholm Small cap.